Engelking, B. (2023) „Ucieczki od stygmatyzacji, zamknięcia, głodu i śmierci. Żydzi w Warszawie w latach okupacji”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (18), s. 48-85. doi: 10.32927/zzsim.931.