Datner, H. (2023) „Wiedza nieumiejscowiona: Jak (nie) uczyć o Zagładzie w XXI wieku? Recenzja: Wiedza (nie)umiejscowiona. Jak uczyć o Zagładzie w Polsce w XXI wieku?, wstęp i red. Katarzyna Liszka, Kraków: Universitas, 2021, 302 s.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (18), s. 685-696. doi: 10.32927/zzsim.983.