Kijek, K. (2023) „Czy stosunki polsko-żydowskie są historią Żydów w Polsce? Recenzja: Audrey Kichelewski, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. Natalia Krasicka, Katarzyna Marczewska, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2021, 396 s.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (18), s. 697-703. doi: 10.32927/zzsim.984.