Kowalska-Leder, J. (2023) „Recenzja: Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939–2019). Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, t. 1–2, red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2021, 672 s.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (18), s. 709-717. doi: 10.32927/zzsim.986.