[1]
J. Leociak, „ Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny)”, ZZSiM, nr 1, s. 11-31, grudz. 2005.