[1]
J. Grabowski i B. Engelking, „Warszawscy Żydzi wydaleni ze Szwajcarii do Generalnego Gubernatorstwa. Studium przypadku”, ZZSiM, nr 1, s. 261-269, grudz. 2005.