[1]
J. Grabowski, „Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki.”, ZZSiM, nr 1, s. 253-260, grudz. 2005.