[1]
Z. Schnepf-Kołacz, „Losy pracowników niemieckiej gadzinówki «Nowy Kurier Warszawski» w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego”, ZZSiM, nr 2, s. 132-159, grudz. 2006.