[1]
E. Koźmińska-Frejlak, „Świadectwo milczenia…Rozmowa z Jerzym Lewińskim, byłym funkcjonariuszem Służby Porządkowej getta warszawskiego”, ZZSiM, nr 2, s. 245-279, grudz. 2006.