[1]
M. Polit, „Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung”, ZZSiM, nr 2, s. 392-403, grudz. 2006.