[1]
R. J. Weksler-Waszkinel, „Księdza Stanisława Musiała zmagania z pamięcią”, ZZSiM, nr 2, s. 438-458, grudz. 2006.