[1]
A. Molisak, D. Krawczyńska, i A. Ubertowska, „WRÓBEL Józef, Miara cierpienia: o pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Molisak Alina, Judaizm jako los: rzecz o Bogdanie Wojdowskim; Krawczyńska Dorota, Własna historia Holocaustu: o pisarstwie Henryka Grynberga”, ZZSiM, nr 2, s. 501-506, grudz. 2006.