[1]
. S. Goldbaum Tarabini Fracapane, „Zagłada w Danii: kwestia badań i pamięci”, ZZSiM, nr 3, s. 156-177, grudz. 2007.