[1]
A. Kopciowski, „Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej”, ZZSiM, nr 3, s. 178-207, grudz. 2007.