[1]
M. Polit i A. Kuć, „Apokryf pod tytułem «Josl Rakower mówi do Boga». Na marginesie artykułu Michała Borwicza”, ZZSiM, nr 3, s. 295-300, grudz. 2007.