[1]
Łukasz . Krzyżanowski, „«To było między pierwszą a drugą». Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.”, ZZSiM, nr 15, s. 409-445, grudz. 2019.