[1]
J. Grabowski, „Ratowanie Żydów za pieniądze – przemysł pomocy”, ZZSiM, nr 4, s. 81-109, lis. 2008.