[1]
M. Phayer, „ «Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą». Polityka Watykanu wobec Zagłady – ciągłość czy zmiana?”, ZZSiM, nr 5, s. 70-103, lis. 2009.