[1]
J. Majewska, „„Świadek zeznał, co następuje...” Protokoły przesłuchania polskich pracowników kolei pracujących na stacjach w okolicy obozów akcji «Reinhardt»”, ZZSiM, nr 13, s. 449-511, grudz. 2017.