[1]
J. Leociak, „«Za wyżej wymienione pamiętniki nie żądałem żadnej zapłaty». Jak Władysław Wójcik ratował dziennik Chaima Arona Kapłana i Archiwum Ringelbluma ”, ZZSiM, nr 13, s. 512-598, grudz. 2017.