[1]
G. . Krzywiec, „O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny)”, ZZSiM, nr 15, s. 633-652, grudz. 2019.