[1]
J. Leociak, „Paweł Dobrosielski, Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach”, ZZSiM, nr 13, s. 822-825, grudz. 2017.