[1]
D. Swałtek-Niewińska, „Salomon Greiwer i Warsztaty Miejskie w Bochni”, ZZSiM, nr 12, s. 242-261, lis. 2016.