[1]
J. Majewska, „Alvin H. Rosenfeld, Kres Holokaustu”, ZZSiM, nr 12, s. 557-560, lis. 2016.