[1]
K. Odrzywołek i P. Trojański, „Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich”, ZZSiM, nr 11, s. 144-172, grudz. 2015.