[1]
R. Stauber, „Filip Friedman i początki badań nad Zagładą”, ZZSiM, nr 11, s. 235-251, grudz. 2015.