[1]
A. Haska, „«Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję». Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie”, ZZSiM, nr 11, s. 299-309, grudz. 2015.