[1]
A. Zawadzka i P. Forecki, „Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o «stosunkach polsko-żydowskich»”, ZZSiM, nr 11, s. 408-428, grudz. 2015.