[1]
E. Wiatr, „Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga”, ZZSiM, nr 11, s. 494-502, grudz. 2015.