[1]
D. Swałtek-Niewińska, „Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945”, ZZSiM, nr 11, s. 667-672, grudz. 2015.