[1]
J. Wawrzyniak, „Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia”, ZZSiM, nr 11, s. 706-709, grudz. 2015.