[1]
A. Sitarek, „Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta”, ZZSiM, nr 11, s. 718-725, grudz. 2015.