[1]
J. Majewska, „Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit (red.), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego”, ZZSiM, nr 11, s. 734-740, grudz. 2015.