[1]
J. Leociak, „Zagłada w «Muzeum życia» (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci)”, ZZSiM, nr 11, s. 760-769, grudz. 2015.