[1]
D. Matijevic i J. Kwiatkowski, „Krzesiny i Kreising – między pamiętaniem a pomijaniem. Polskie miasteczko wobec historii, pamięci i rywalizacji w cierpieniu”, ZZSiM, nr 10, s. 443-461, grudz. 2014.