[1]
E. Cuber-Strutyńska, „Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o «ochotniku do Auschwitz»”, ZZSiM, nr 10, s. 474-494, grudz. 2014.