[1]
D. Libionka, „Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych z lat 1942–1944”, ZZSiM, nr 10, s. 558-591, grudz. 2014.