[1]
J. Grabowski, „Przyczynek do biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów warszawskiego Ratusza)”, ZZSiM, nr 10, s. 622-625, grudz. 2014.