[1]
T. Ceran, „Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej”, ZZSiM, nr 10, s. 1021-1025, grudz. 2014.