[1]
B. Engelking, „Sny jako źródło do badań nad Zagładą”, ZZSiM, nr 9, s. 19-47, grudz. 2013.