[1]
G. Krzywiec, „ O klerykalnym faszyzmie (Na marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha)”, ZZSiM, nr 9, s. 537-548, grudz. 2013.