[1]
M. Polit, „Monika Polit, Odpowiedź recenzentkom «Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu». Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie”, ZZSiM, nr 9, s. 569-578, grudz. 2013.