[1]
M. Zawodna, „O porządkowaniu poobozowego świata. Sposoby postępowania ze szczątkami ludzkimi na terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau od momentu ostatecznej ewakuacji obozu do powstania muzeum”, ZZSiM, nr 8, s. 145-175, grudz. 2012.