[1]
J. Leociak, „Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.), Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego ”, ZZSiM, nr 16, s. 809-814, grudz. 2020.