[1]
J. Gubała-Czyżewska, „Upamiętnienia Łodzi żydowskiej – w jaki sposób przeszłość uobecnia się w teraźniejszości”, ZZSiM, nr 16, s. 721-742, grudz. 2020.