[1]
Z. Wóycicka, „Laboratorium zagłady – nowa ekspozycja historyczna na terenie obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”, ZZSiM, nr 16, s. 747-758, grudz. 2020.