[1]
E. Wiatr, „«Wyprawa w świat». Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr] ”, ZZSiM, nr 16, s. 365-392, grudz. 2020.