[1]
N. Cieślińska-Lobkowicz, „Polskie. Żydowskie. «Pożydowskie». Nazistowska grabież dzieł sztuki i problemy restytucji w Polsce 1945–2000 ”, ZZSiM, nr 16, s. 200-232, grudz. 2020.