[1]
A. . Puławski, „«Benzyny zużyto 8 litrów». Prozaizacja Zagłady na przykładzie dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie”, ZZSiM, nr 14, s. 311-333, grudz. 2018.