[1]
A. Kopciowski, „Szama Grajer – «żydowski król» z Lublina”, ZZSiM, nr 16, s. 160-199, grudz. 2020.